W dniu 15 marca 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa fragmentów dróg obsługujących oraz dojazdowych o nawierzchni asfaltowej,

przebudowy fragmentów drogi gminnej i powiatowej, budowa fragmentów zjazdów, przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV" w ramach zadania pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów odc. Lublin - koniec obwodnicy Kraśnika: część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Niedrzwica D. obecnie Niedrzwica Duża bez węzła - Kraśnik (węzeł Kraśnik obecnie Kraśnik Północ - bez węzła) początek obwodnicy, długości około 20 km.

 

Informacje dotyczące przedmiotowej decyzji można uzyskać w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ulicy Bazylianówka 46, 20-144 Lublin lub pod numerem telefonu 81 71 06 500.

 

http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-marca-2019-znak-woos-420-156-2018-lp  

 

Ostatnia aktualizacja:
06.07.2020
Liczba odsłon: