/ Postępowanie administracyjne - Decyzja ZRID.

Informujemy, że w dniu 23 lipca 2019 r. Wojewoda Lubelski wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej p.n. „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek Lublin – koniec obwodnicy Kraśnika, zadanie nr 2: węzeł „Niedrzwica Duża” (bez węzła) – węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” (bez węzła) początek obwodnicy, długości ok. 20 km, w km 12+046,36 – 31+848,78” oraz o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Dodatkowo informujemy o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, II piętro, pokój 210, telefon (81) 74-24-425 w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 9:00 do 14:00. Uwagi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej, elektronicznej oraz istnej w terminie 30 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Uwagi i wnioski dotyczące postępowania środowiskowego zostaną przekazane i rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. Wnioski i uwagi złożone po upływie 30 dni od dnia publicznego obwieszczenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

Link do zawiadomienia: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/obwieszczenia-wojewody-lubelskiego/244101_obwieszczenie-wojewody-lubelskiego.html

 

 

Ostatnia aktualizacja:
06.07.2020
Liczba odsłon: