W dniu 18.10.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

Treść obwieszczenia znajduje się na stronie:

http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-18-pazdziernika-2019-znak-woos-420-126-2019-lp-2

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia. Z treścią postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie dotyczącego uzgodnienia warunków realizacji inwestycji można zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie znajdującej się przy ul. Bazylianówka 46 (pokój nr 8) oraz w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, znajdującego się przy ul. Spokojnej 4 w godzinach pracy powyższych Urzędów.

 

Ostatnia aktualizacja:
14.09.2020
Liczba odsłon: