/ Postęp robót 20.01.2020 r. - 26.01.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej
 • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy
 • organizacja zaplecza budowy
 • prace saperskie

/ Postęp robót 13.01.2020 r. - 19.01.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej
 • inwentaryzacja stanu technicznego budynków i budowli - budynki w obrębie drogi S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy
 • inwentaryzacja stanu technicznego dróg znajdujących się w pobliżu realizowanego odcinka S19
 • organizacja zaplecza budowy
 • prace saperskie

/ Postęp robót 06.01.2020 r. - 12.01.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej
 • inwentaryzacja stanu technicznego budynków i budowli - budynki w obrębie drogi S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy

/ Postęp robót 30.12.2019 r. - 05.01.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej
 • inwentaryzacja stanu technicznego budynków i budowli - budynki w obrębie drogi S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy

/ Postęp robót 01.12. - 31.12.2019 r.

Wykonawca prowadził prace geodezyjne oraz pomiarowe. Ponadto, przeprowadzano również inwentaryzacje stanu technicznego budynków i budowli znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonej Inwestycji.

W dniu 20.12.2019 r. Wykonawca poinformował o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych z dniem 27.12.2019 r.

/ Postęp robót

W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubelskiego Decyzji Nr 25/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przystąpiono do prac przygotowawczych związanych z przekazaniem Wykonawcy dostępu do Placu Budowy.

 

 

Ostatnia aktualizacja:
27.01.2020
Liczba odsłon:
143195