/ Postęp robót 03.02.2020 r. - 09.02.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - cała trasa S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy
 • prace saperskie - Sekcja nr 1, 2, 3
 • wycinka drzew - Sekcja nr 1
 • wyburzenia obiektów budowlanych - Sekcja nr 1
 • prace archeologiczne:
  • nadzór archeologiczny - Sekcja nr 1 (TG 18+200 - 18+700)
  • stanowiska archeologiczne - AZP 83-79/1-8 i AZP 83-79/55-17 Sekcja nr 1 Wilkołaz Górny

Branża drogowa

 • zdjęcie warstwy humusu (TG 18+200 - 18+700)

/ Postęp robót 27.01.2020 r. - 02.02.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - cała trasa S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy
 • organizacja zaplecza budowy
 • prace saperskie
 • wycinka drzew
 • prace archeologiczne (nadzór archeologiczny - Sekcja 1, Sekcja 2, Sekcja 3, stanowiska archeologiczne - AZP 83-79/1-8 i AZP 83-79/55-17 Sekcja nr 1 Wilkołaz Górny oraz stanowiska archeologiczne AZP 83-79/37-12 i AZP 83-79/54-18 Sekcja nr 3 Wilkołaz Trzeci)

Branża drogowa

 • zdjęcie warstwy humusu (TG 18+200 - 18+700)

/ Postęp robót 20.01.2020 r. - 26.01.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej
 • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy
 • organizacja zaplecza budowy
 • prace saperskie

/ Postęp robót 13.01.2020 r. - 19.01.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej
 • inwentaryzacja stanu technicznego budynków i budowli - budynki w obrębie drogi S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy
 • inwentaryzacja stanu technicznego dróg znajdujących się w pobliżu realizowanego odcinka S19
 • organizacja zaplecza budowy
 • prace saperskie

/ Postęp robót 06.01.2020 r. - 12.01.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej
 • inwentaryzacja stanu technicznego budynków i budowli - budynki w obrębie drogi S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy

/ Postęp robót 30.12.2019 r. - 05.01.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej
 • inwentaryzacja stanu technicznego budynków i budowli - budynki w obrębie drogi S19
 • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy

/ Postęp robót 01.12. - 31.12.2019 r.

Wykonawca prowadził prace geodezyjne oraz pomiarowe. Ponadto, przeprowadzano również inwentaryzacje stanu technicznego budynków i budowli znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonej Inwestycji.

W dniu 20.12.2019 r. Wykonawca poinformował o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych z dniem 27.12.2019 r.

/ Postęp robót

W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubelskiego Decyzji Nr 25/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przystąpiono do prac przygotowawczych związanych z przekazaniem Wykonawcy dostępu do Placu Budowy.

 

 

Ostatnia aktualizacja:
10.02.2020
Liczba odsłon:
145977