/ Postęp robót 06.01 - 12.01.2020 r.

Roboty przygotowawcze

  • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej
  • inwentaryzacja stanu technicznego budynków i budowli - budynki w obrębie drogi S19
  • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy

 

Ostatnia aktualizacja:
14.09.2020
Liczba odsłon: