/ Postęp robót 04.01 - 10.01.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3), 
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • drenaż o śr. 100 mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach,
  • drenaż - geowłóknina 125 g/m2,

Branża sanitarna

 • zbiorniki retencyjne - budowa zbiornika retencyjnego ZB9_1, ZB9, ZB11a.

 

Ostatnia aktualizacja:
13.01.2021
Liczba odsłon: