/ Postęp prac projektowych

LISTOPAD (01.11.2018 - 30.11.2018)

  • kontynuacja prac nad projektem w zakresie: branży drogowej, obiektów inżynierskich, oraz branż towarzyszących – analiza uwag IK/Zamawiającego, wprowadzanie korekt do PB
  • program badań geotechnicznych – uzyskanie uzgodnienia IK/Zamawiającego
  • projekt konstrukcji nawierzchni – otrzymano uwagi IK/Zamawiającego, opracowywanie korekty
  • operaty wodnoprawne – postępowanie administracyjne, wszczęcie postępowania
  • kontynuacja prac nad opracowaniem Raportu POOS, wraz z inwentaryzacją przyrodniczą – analiza uwag IK/Zamawiającego, korekta opracowania
  • kontynuacja prac nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem oraz złożenie do weryfikacji przez IK/Zamawiającego
  • Docelowa Organizacja Ruchu – oczekiwanie na komplet opinii, złożenie do weryfikacji przez IK/Zamawiającego
  • przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót dla remontowanego odcinka DK19
  • opracowywanie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu

 

Ostatnia aktualizacja:
05.09.2019
Liczba odsłon: