/ Postęp prac projektowych

KWIECIEŃ (01.04.2019 - 30.04.2019)

Projekt Wykonawczy:

 • opracowywanie przekrojów poprzecznych trasy głównej i dróg poprzecznych - branża drogowa,
 • opracowywanie ilości robót ziemnych - branża drogowa
 • opracowywanie planu wytyczenia - branża drogowa
 • opracowywanie planu warstwicowego - branża drogowa
 • prace projektowe nad Projektem Wykonawczym - branża mostowa i pozostałe branże,
 • prace nad przedmiarami robót,
 • prace nad specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

Inne opracowania:

 • Projekt Konstrukcji Nawierzchni,
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem,
 • Plan Działań Ratowniczych,
 • Docelowa Organizacja Ruchu,
 • Dokumentacja geologiczno - inżynierska,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna,
 • przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót dla remontowanego odcinka DK19,
 • opracowywanie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu,
 • opracowywanie projektu wzmocnień podłoża,

 

Ostatnia aktualizacja:
17.05.2019
Liczba odsłon: