/ DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

19.09.2019 r.

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

498 028 294,99 ZŁ

/ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ DLA CAŁEGO PROJEKTU

736 586 673,09 ZŁ

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
(trzy kontrakty)

1 488 600 700,00 ZŁ

/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0051/19

 

/ NAZWA KONTRAKTU

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów,
odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika

Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Niedrzwica D. obecnie Niedrzwica Duża bez węzła - Kraśnik (węzeł Kraśnik obecnie Kraśnik Północ - bez węzła) początek obwodnicy,
długość ok. 20 km

/ Postęp prac projektowych

WRZESIEŃ (01.09 - 30.09.2022)

W omawianym okresie rozliczeniowym Wykonawca prowadził prace projektowe w poniższym zakresie:

  • celem zatwierdzenia, Wykonawca przekazał do Inżyniera skorygowane instrukcje obsługi i konserwacji.
  • celem opatrzenia „Pieczęcią do realizacji”, Wykonawca przekazał do Inżyniera STWIORB D.07.03.02 System Zarządzania Ruchem oraz skorygowany STWIORB OIE.05.01.01 Roboty elektryczne wewnętrzne MOP Rudnik / MOP Obroki.

 

 

ZAMAWIAJĄCY

gddkia

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

KONSULTANT - LIDER

zdi


ZDI Sp. z o.o.

www.zdizam.pl

KONSULTANT - PARTNER

zbm


ZBM Spółka Akcyjna

www.zbm.com.pl

KONSULTANT - PARTNER

promost


Promost Consulting

www.promost.pl

WYKONAWCA

mota

Mota-Engil Central Europe S.A.
www.mota-engil-ce.eu

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: