/ Postęp robót 07.11 - 13.11.2022 r.

DOKUMENTY WYKONAWCY: Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji,  specyfikacje techniczne - sporządzanie mapy inwentaryzacji powykonawczej.

Branża Kanalizacja Sanitarna - budowa kanalizacji sanitarnej:

 • kolizja nr 1/K-MOP Obroki II w km 18+330 – przebudowa kolizji sanitarnej – prace regulacyjne oraz czyszczenie kanalizacji,
 • kolizja nr 1/K-MOP Obroki III w km 18+330 – przebudowa kolizji sanitarnej - prace regulacyjne oraz czyszczenie kanalizacji,
 • kolizja nr 1/K-MOP Rudnik A w km 29+635 przebudowa kolizji sanitarnej - prace regulacyjne oraz czyszczenie kanalizacji,
 • kolizja nr 1/K-MOP Rudnik B w km 29+834 – przebudowa kolizji sanitarnej - prace regulacyjne oraz czyszczenie kanalizacjiinwentaryzacji powykonawczej.

Branża Elektroenergetyczna:

 • Zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego: wykonywanie pomiarów elektrycznych,
 • Budowa oświetlenia drogowego: wykonywanie pomiarów elektrycznych,

Pozostałe branże:

 • Branża zieleń: nasadzenia drzew, pnączy, krzewów,
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – budynek sanitariatów – wykonywanie robót wykończeniowych, regulacyjnych oraz sprzątanie budynków, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie robót wykończeniowych i regulacyjnych,
  • MOP Obroki III Wschód Lewy – budynek sanitariatów – wykonywanie robót wykończeniowych, regulacyjnych oraz sprzątanie budynków, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie robót wykończeniowych i regulacyjnych,
  • MOP RUDNIK A Wschód Lewy – budynek sanitariatów – wykonywanie robót wykończeniowych, regulacyjnych oraz sprzątanie budynków, budynek sanitariatów – instalacje - wykonywanie robót wykończeniowych i regulacyjnych,
  • MOP RUDNIK B Zachód Prawy – budynek sanitariatów – wykonywanie robót wykończeniowych, regulacyjnych oraz sprzątanie budynków, budynek sanitariatów – instalacje - wykonywanie robót wykończeniowych i regulacyjnych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: