/ Postęp robót 20.04 - 26.04.2020 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Geologiczny, Nadzór Archeologiczny, Nadzór Przyrodniczy,
 • prace archeologiczne - Stanowisko Archeologiczne Wilkołaz Trzeci,

Branża drogowa

 • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
 • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm,
 • rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
 • rozebranie ogrodzeń betonowych,
 • rozebranie ogrodzeń i bram z siatki,
 • rozebranie ogrodzeń i bram z klinkieru na przęsłach stalowych,
 • rozebranie ogrodzeń i bram stalowych na przęsłach stalowych,
 • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
 • wykonanie nasypów,
 • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - droga dojazdowa DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35,
 • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30cm - droga dojazdowa DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35,
 • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - droga dojazdowa DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35,
 • wykonanie nasypów + dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji - droga dojazdowa DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35,
 • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 31cm - droga dojazdowa DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD35,
 • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 33cm - (G4) - droga dojazdowa DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD35,

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - wytyczenie obiektu, wykopy w gruntach spoistych i niespoistych,
 • obiekt WD-13 - wytyczenie obiektu,
 • obiekt WD-13a - wytyczenie obiektu,
 • obiekt PZDd-14 - wytyczenie obiektu, wykopy w gruntach spoistych i niespoistych, beton klasy ≤ C12/15 (B15) (Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach),
 • obiekt WD-15 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-16 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia,

Branża elektroenergetyczna

 • budowa i przebudowa kolizji nN,

Branża sanitarna

 • przebudowa kolizji sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia,
 • przebudowa kolizji istniejących sieci wodociągowych,

Pozostałe branże

 • zieleń:
  • zwożenie dłużyc,
 • rozbiórka obiektów kubaturowych:
  • wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: