/ Postęp robót 13.04 - 19.04.2020 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Geologiczny, Nadzór Archeologiczny, Nadzór Przyrodniczy,
 • prace archeologiczne - Stanowisko Archeologiczne Wilkołaz Trzeci,

Branża drogowa

 • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
 • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm,
 • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
 • wykonanie nasypów + dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji,
 • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 31 cm,
 • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 33 cm - (G4),
 • wykopy w gruntach spoistych i niespoistych,

Branża mostowa

 • wytyczenie obiektu WD-13a, WD-15, WS-16, WD-13a, KD-12,
 • wykopy w gruntach spoistych i niespoistych - obiekt KD-12,
 • przygotowanie i montaż zbrojenia - obiekt WD-15,

Pozostałe branże

 • zieleń:
  • karczowanie pni, zwożenie dłużyc i roboty porządkowe po przeprowadzonej wycince drzew,
 • rozbiórka obiektów kubaturowych:
  • wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko.

/ Postęp robót 06.04.2020 r. - 12.04.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • organizacja zaplecza budowy - Sekcja nr 1, Sekcja nr 2 (km 18+900 - 19+000) Sobieszczany Kolonia, Sekcja nr 3 (km 27+300) w pobliżu miejscowości Ostrów Kolonia

Roboty geodezyjne

 • wytyczenie pasa i osi drogi Trasa Główna oraz drogi technologiczne, dojazdowe i drogi poprzeczne, zakładanie osnowy realizacyjnej - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)

Nadzory Wykonawcy

 • nadzór geologiczny - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • nadzór saperski - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • nadzór archeologiczny - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)

Branża drogowa

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):
  • TG - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
  • droga dojazdowa DD11b, DD19, DD32, Węzeł Wilkołaz - Sekcja nr 2 (km 24+308,66)
 • warstwa reprofilacyjna pod warstwę mrozoochronną - droga dojazdowa DD12, DD13, DD18
 • warstwa C0,4/ 0,5 - droga dojazdowa DD13
 • warstwa mrozoochronna - droga dojazdowa DD11, DD11a
 • wykonanie tymczasowego objazdu dla obiektu WD-13a - warstwa ulepszonego podłoża - WD-13a - Sekcja nr 1 (km 14+500,60)
 • prace archeologiczne - stanowiska archeologiczne - AZP 83-79/1-8 i AZP 83-79/55-17 - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235) Wilkołaz Górny

Branża mostowa

 • roboty fundamentowe - obiekt WD-15 - Sekcja nr 1 (km 17+202,15)

Pozostałe branże

 • zieleń:
  • wycinka drzew - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • rozbiórka obiektów kubaturowych:
  • wyburzenia obiektów budowlanych - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: