/ Postęp robót 06.04 - 12.04.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • organizacja zaplecza budowy - Sekcja nr 1, Sekcja nr 2 (km 18+900 - 19+000) Sobieszczany Kolonia, Sekcja nr 3 (km 27+300) w pobliżu miejscowości Ostrów Kolonia

Roboty geodezyjne

 • wytyczenie pasa i osi drogi Trasa Główna oraz drogi technologiczne, dojazdowe i drogi poprzeczne, zakładanie osnowy realizacyjnej - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)

Nadzory Wykonawcy

 • nadzór geologiczny - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • nadzór saperski - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • nadzór archeologiczny - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)

Branża drogowa

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):
  • TG - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
  • droga dojazdowa DD11b, DD19, DD32, Węzeł Wilkołaz - Sekcja nr 2 (km 24+308,66)
 • warstwa reprofilacyjna pod warstwę mrozoochronną - droga dojazdowa DD12, DD13, DD18
 • warstwa C0,4/ 0,5 - droga dojazdowa DD13
 • warstwa mrozoochronna - droga dojazdowa DD11, DD11a
 • wykonanie tymczasowego objazdu dla obiektu WD-13a - warstwa ulepszonego podłoża - WD-13a - Sekcja nr 1 (km 14+500,60)
 • prace archeologiczne - stanowiska archeologiczne - AZP 83-79/1-8 i AZP 83-79/55-17 - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235) Wilkołaz Górny

Branża mostowa

 • roboty fundamentowe - obiekt WD-15 - Sekcja nr 1 (km 17+202,15)

Pozostałe branże

 • zieleń:
  • wycinka drzew - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • rozbiórka obiektów kubaturowych:
  • wyburzenia obiektów budowlanych - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: