/ Postęp robót 23.03 - 29.03.2020 r.

Roboty przygotowawcze

 • organizacja zaplecza budowy - Sekcja nr 1, Sekcja nr 2 (km 18+900 - 19+000) Sobieszczany Kolonia, Sekcja nr 3 (km 27+300) w pobliżu miejscowości Ostrów Kolonia

Roboty geodezyjne

 • wytyczenie pasa i osi drogi - TG oraz drogi technologiczne, dojazdowe i drogi poprzeczne, zakładanie osnowy realizacyjnej - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235),
  Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • prace geodezyjne i pomiarowe - wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - biuro Wykonawcy

Nadzory Wykonawcy

 • nadzór geologiczny - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • prace archeologiczne:
  • nadzór archeologiczny - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235)
  • stanowiska archeologiczne - AZP 83-79/1-8 i AZP 83-79/55-17 - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235) Wilkołaz Górny

Branża drogowa

 • zdjęcie warstwy humusu:
  • TG - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
  • droga dojazdowa DD11, DD11a, DD11b, DD13, DD18, DD31
 • warstwa reprofilacyjna pod warstwę mrozoochronną - droga dojazdowa DD11, DD11a

Branża mostowa

 • roboty fundamentowe - obiekt WS-16 - Sekcja nr 1 (km 19+224)

Branża teletechniczna

 • kolizje teletechniczne - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235)

Branża sanitarna

 • przebudowa wodociągu - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235)

Pozostałe branże

 • zieleń:
  • wycinka drzew - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)
 • rozbiórka obiektów kubaturowych:
  • wyburzenia obiektów budowlanych - Sekcja nr 1 (km 12+046 - 19+235), Sekcja nr 2 (19+235 - 25+150), Sekcja nr 3 (25+150 - 32+000)

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: