/ Postęp robót 24.02 - 01.03.2020 r.

Roboty przygotowawcze

  • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - cała trasa S19
  • prace geodezyjne i pomiarowe, wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej - biuro Wykonawcy
  • organizacja zaplecza budowy - Sekcja nr 1, Sekcja nr 2 km 18+900 - 19+000 (Sobieszczany Kolonia), Sekcja nr 3 km 27+300 (w pobliżu miejscowości Ostrów Kolonia)
  • prace saperskie - Sekcja nr 1, 2, 3
  • wycinka drzew - Sekcja nr 1, 2, 3
  • wyburzenia obiektów budowlanych - Sekcja nr 1, 2, 3
  • prace archeologiczne:
    • nadzór archeologiczny - Sekcja nr 3 (TG km 27+400 - 28+000)

Branża drogowa

  • zdjęcie warstwy humusu - Sekcja nr 3 (TG km 27+400 - 28+000)

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: