/ Postęp robót 20.01 - 26.01.2020 r.

Roboty przygotowawcze

  • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej
  • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy
  • organizacja zaplecza budowy
  • prace saperskie

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: