/ Postęp robót 30.12 - 05.01.2020 r.

Roboty przygotowawcze

  • wytyczenie pasa i osi drogi, zakładanie osnowy realizacyjnej
  • inwentaryzacja stanu technicznego budynków i budowli - budynki w obrębie drogi S19
  • prace geodezyjne i pomiarowe - biuro Wykonawcy

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: