/ Postęp robót 01.12 - 29.12.2019 r.

W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubelskiego Decyzji Nr 25/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przystąpiono do prac przygotowawczych związanych z przekazaniem Wykonawcy dostępu do Placu Budowy.

Wykonawca prowadził prace geodezyjne oraz pomiarowe. Ponadto, przeprowadzano również inwentaryzacje stanu technicznego budynków i budowli znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonej Inwestycji.

W dniu 20.12.2019 r. Wykonawca poinformował o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych z dniem 27.12.2019 r.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: