/ Postęp robót 04.05 - 10.05.2020 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Geologiczny, Nadzór Archeologiczny, Nadzór Przyrodniczy,

Objazdy tymczasowe

 • obiekt WD-13,

Branża drogowa

 • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (TG: Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3, droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35),
 • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (TG: Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3, droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD15, DDD35, DD39),
 • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (TG: Sekcja nr 3, droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35),
 • wykonanie nasypów (TG: Sekcja nr 3),
 • wykonanie nasypów + dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35),
 • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 31cm (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD35 - spoiwo cement),
 • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (droga dojazdowa: DD11a, DD12, DD13, DD18, DD29, DD31),
 • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm (droga dojazdowa DD13 - KR3),
 • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 8 cm (droga dojazdowa: DD13, DD31 - KR2),
 • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 5cm (droga dojazdowa DD13 - KR3),
 • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm - miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)),

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - wytyczenie obiektu, wykopy w gruntach spoistych i niespoistych, beton klasy ≤ C12/15 (B15) (korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach),
 • obiekt WD-13 - wytyczenie obiektu,
 • obiekt WD-13a - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt PZDd-14 - przygotowanie i montaż zbrojenia,

Branża teletechniczna

 • przebudowa sieci teletechnicznych:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 2, nr 3, nr 4,

Branża sanitarna

 • przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 1/G-10, nr 1/G-11, nr 1/G-15, 1/G-16,
 • budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 1/W-22 - roboty przygotowawcze - wytyczenie kolizji,

Pozostałe branże

 • zbiorniki retencyjne:
  • zbiornik ZB20b - wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych pod zbiornik wraz z umocnieniem,
 • zieleń:
  • sprzątanie gałęzi, zrębkowanie,
 • rozbiórka obiektów kubaturowych:
  • wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: