/ Postęp robót 18.05 - 24.05.2020 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Geologiczny, Nadzór Archeologiczny, Nadzór Przyrodniczy,

Objazdy tymczasowe

 • obiekt WD-13,

Branża drogowa

 • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (TG: Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
 • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (TG: Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
 • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (TG: Sekcja nr 3, droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39),
 • wykonanie nasypów (TG: Sekcja nr 3),
 • wykonanie nasypów + dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39),
 • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 31cm (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39),
 • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (droga dojazdowa: DD11a, DD12, DD13, DD18, DD29, DD31, DD32, DD35),
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 5 cm (droga dojazdowa: DD11a, DD29, DD32, DD35a, DD35b - KR1),
 • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm, wykonanie nasypów - miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)),

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-13 - wykopy w gruntach spoistych i niespoistych, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton klasy ≤ C12/15 (B15) (korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach),
 • obiekt PZDd-14 - przygotowanie i montaż zbrojenia,

Branża teletechniczna

 • przebudowa sieci teletechnicznych:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 2, 3, 4, 11, 12,

Branża sanitarna

 • przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 1/G-10, nr 1/G-11, nr 1/G-15, 1/G-16,
 • budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 1/W-19, 1/W-22 (roboty przygotowawcze),

Pozostałe branże

 • zbiorniki retencyjne:
  • zbiornik ZB20b - wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych pod zbiornik wraz z umocnieniem, plantowanie dna oraz skarp zbiornika,
 • zieleń:
  • sprzątanie gałęzi, zrębkowanie,
 • rozbiórka obiektów kubaturowych:
  • wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: