/ Postęp robót 08.06 - 14.06.2020 r.

Nadzory Wykonawcy

  • Nadzór Geologiczny, Nadzór Archeologiczny, Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

  • Trasa Główna:
    • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
    • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
    • wykonanie nasypów (Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
    • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD21, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39),
    • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD21, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39),
    • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39 ),
    • wykonanie nasypów + dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39),
    • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 31cm (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39),
    • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (droga dojazdowa: DD9, DD11a, DD12, DD13, DD18, DD29, DD31, DD32, DD35, DD35a, DD35b, DD36),
    • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 5 cm (droga dojazdowa: DD9, DD11a, DD17, DD29, DD32, DD35a, DD35b, DD36, DD37 - KR1, DD15, DD16),
  • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
    • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm,
    • wykonanie nasypów,

Branża mostowa

  • obiekt KD-12 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
  • obiekt WD-13 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
  • obiekt WD-13a - przygotowanie i montaż zbrojenia,
  • obiekt PZDd-14 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
  • obiekt WD-15 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
  • obiekt WS-16 - przygotowanie i montaż zbrojenia,

Branża teletechniczna

  • przebudowa sieci teletechnicznych:
    • budowa i przebudowa kolizji nr 1, 2, 3, 4, 11, 12,

Branża sanitarna

  • przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia:
    • budowa i przebudowa kolizji nr 1/G-10, nr 1/G-11, nr 1/G-15, 1/G-16,
  • budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych:
    • budowa i przebudowa kolizji nr 1/W-18, 1/W-19, 1/W-22, 1/W-24, 1/W-25,
  • kanalizacja deszczowa:
    • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału KD9, KD20,

Pozostałe branże

  • zieleń:
    • sprzątanie gałęzi, zrębkowanie.

 

Ostatnia aktualizacja:
03.02.2022
Liczba odsłon: