/ Postęp robót 28.09 - 04.10.2020 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Geologiczny, Nadzór Archeologiczny, Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3), 
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3), 
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR ≥ 35% i k10 ≥ 8 m/d (dla G2, G3, G4) - 25 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • przepusty rurowe żelbetowe fi 1800,
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD21,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),

Branża mostowa

 • obiekt PZDd-14 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-16 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton skrzydełek klasy C30/37 (B35),
 • obiekt KD-16a - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - fundamentów filarów klasy C30/37 (B35), beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WD-17 - wykopy w gruntach spoistych i niespoistych,
 • obiekt WD-19 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-20 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-22 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WD-23 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WS-24 - przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WD-25 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - fundamentów przyczółków klasy C30/37 (B35), beton - fundamentów filarów klasy C30/37 (B35),
 • obiekt PZDd-26 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • przepusty:
  • PZM-13 (km 21+147,33) - geosiatka propylenowa dwukierunkowa Fdmin 30kN/m,

Branża teletechniczna

 • budowa kanału technologicznego,

Branża sanitarna

 • kanalizacja deszczowa:
  • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD10, KD16.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: