/ Postęp robót 04.01 - 10.01.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

  • Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

  • Trasa Główna:
    • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3), 
    • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
    • wykonanie drenażu o śr. 100 mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach,

Branża sanitarna

  • zbiorniki retencyjne - budowa zbiornika retencyjnego ZB9_1, ZB9, ZB11a.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: