/ Postęp robót 11.01 - 17.01.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3), 
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,

Branża mostowa

 • obiekt WD-17 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-20 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton skrzydełek klasy C30/37 (B35),
 • obiekt MS-21 - wykopy w gruntach spoistych i niespoistych,
 • obiekt WS-22 - przygotowanie i montaż zbrojenia, taśmy dylatacyjne,
 • obiekt WS-24 - przygotowanie i montaż zbrojenia, taśmy dylatacyjne,
 • obiekt PZDd-26 - przygotowanie i montaż zbrojenia,

Branża sanitarna

 • zbiorniki retencyjne - budowa zbiornika retencyjnego ZB9_1,
 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD9, KD15,

Branża teletechniczna

 • budowa kanału technologicznego.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: