/ Postęp robót 18.01 - 24.01.2021 r.

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 2), 
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt KD-16a - łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności 700 kN i przesuwie +/-50mm, łożyska dwukierunkowo przesuwne o nośności 700 kN i przesuwie ±50mm i ±10mm,
 • obiekt WD-17 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-20 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35), beton skrzydełek klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WS-22 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-23 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WS-24 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton skrzydełek klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WD-25 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt PZDd-26 - przygotowanie i montaż zbrojenia.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: