/ Postęp robót 01.02 - 07.02.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 2), 

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-18 - wykopy w gruntach spoistych i niespoistych,
 • obiekt MS-21 - próbne obciążenie pala,
 • obiekt WS-24 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-25 - betonowanie ustroju niosącego,

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD12, KD13,
 • zbiorniki retencyjne - budowa zbiornika retencyjnego ZB9_1, ZB21,

Branża teletechniczna

 • budowa kanału technologicznego.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: