/ Postęp robót 22.02 - 28.02.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, 2, 3),

Branża mostowa

 • obiekt KD-16a - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-18 - wykopy w gruntach spoistych i niespoistych, beton klasy ≤ C12/15 (B15) - korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach,
 • obiekt MS-21 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-23 - łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności 3000 kN i przesuwie +/-50mm, łożyska dwukierunkowo przesuwne o nośności  3500 kN i przesuwie +/-50mm i +/-10mm,
 • obiekt WS-24 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton skrzydełek klasy C30/37 (B35), łożyska stałe o nośności: 3400 kN, łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności 3700 kN i przesuwie +/-50mm, łożyska dwukierunkowo przesuwne o nośności  2500 kN i przesuwie X= +/-50mm i Y=+/-10mm, łożyska dwukierunkowo przesuwne o nośności 3000 kN i przesuwie X=+/-50mm i Y=+/-10mm,
 • obiekt WD-25 - przygotowanie i montaż zbrojenia, łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności 3400 kN i przesuwie +/-50mm, łożyska dwukierunkowo przesuwne o nośności 3400 kN i przesuwie +/-50mm i +/-10mm,

Branża teletechniczna

 • budowa kanału technologicznego - montaż studni kablowych.

 

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: