/ Postęp robót 01.03 - 07.03.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (Sekcja nr 2),
  • wykonanie drenażu o śr. 100mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach,

Branża mostowa

 • Obiekt WS-16 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • Obiekt KD-16a - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • Obiekt WD-17 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35), beton skrzydełek klasy C30/37 (B35), 
 • Obiekt WD-19 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • Obiekt WS-20 - łożyska stałe o nośności: 4200 kN, łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności do 3900 kN i przesuwie +/-50 mm (lub +/-10 mm), łożyska dwukierunkowo przesuwne o nośności 3800 kN i przesuwie +/-50 mm i +/-10 mm,
 • Obiekt MS-21 - przygotowanie i montaż zbrojenia, 
 • Obiekt WS-22 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton skrzydełek klasy C30/37 (B35), łożyska stałe o nośności: 3900 kN, łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności 1600-4300 kN i przesuwie +/-50 mm (lub +/-10 mm), łożyska wielokierunkowo przesuwne o nośności 1900-2700 kN i przesuwie +/-50 mm i +/-10 mm,
 • Obiekt WD-23 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • Obiekt WS-24 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • Obiekt WD-25 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • Obiekt PZDd-26 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton skrzydełek klasy C30/37 (B35), łożyska stałe o nośności: 2400  kN, łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności 2500 kN i przesuwie +/- 50 mm (lub +/- 10 mm), łożyska dwukierunkowo przesuwne o nośności 2500 kN i przesuwie +/-50 mm i +/-10 mm,

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD12, KD13, KD14, KD18, MOP RUDNIK B w km 29+696.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: