/ Postęp robót 08.03 - 14.03.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • rozebranie nawierzchni gruntowej utwardzonej,
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (Sekcja nr 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • zasypka przepustów,
  • wykonanie drenażu w pasie dzielącym i poboczach,
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie nasypów,
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,

Branża mostowa

 • Obiekt WD-13 - beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • Obiekt WD-13a - beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • Obiekt WS-16 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - podwaliny stożków C30/37 B35), dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • Obiekt KD-16a - łożyska elastomerowe o nośności 260 kN,
 • Obiekt WD-18 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • Obiekt WD-19 - łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności 3400 kN i przesuwie +/-50mm, łożyska dwukierunkowo przesuwne o nośności  3100 kN i przesuwie +/-50mm i +/-10mm,
 • Obiekt MS-21 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - fundamentów przyczółków klasy C30/37 (B35), beton - fundamentów filarów klasy C30/37 (B35),
 • Obiekt WS-22 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • Obiekt WD-23 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • Obiekt WS-24 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton skrzydełek klasy C30/37 (B35),
 • Obiekt WD-25 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • Obiekt PZDd-26 - beton skrzydełek klasy C30/37 (B35),

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD10, KD11, KD12, KD13, KD14, KD18, MOP RUDNIK B w km 29+696,

Branża teletechniczna

 • budowa kanału technologicznego - montaż rur i studni.

 

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: