/ Postęp robót 15.03 - 21.03.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • zasypka,
  • drenaż o śr. 100mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach,
  • warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 25cm (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (Sekcja nr 1, 3),
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,

Branża mostowa

 • Obiekt PZDd-14 - przygotowanie i montaż zbrojenia, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • Obiekt WD-15 - beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • Obiekt WS-16 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - podwaliny stożków C30/37 B35), warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • Obiekt WD-18 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - fundamentów przyczółków klasy C30/37 (B35), beton - fundamentów filarów klasy C30/37 (B35),
 • Obiekt WS-20 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • Obiekt MS-21 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - fundamentów przyczółków klasy C30/37 (B35), beton - fundamentów filarów klasy C30/37 (B35),
 • Obiekt WS-22 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • Obiekt WD-23 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • Obiekt WS-24 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35), beton skrzydełek klasy C30/37 (B35),
 • Obiekt WD-25 - przygotowanie i montaż zbrojenia,

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD12, KD13, KD14, KD16, MOP OBROKI II, MOP RUDNIK A,

Branża teletechniczna

 • budowa kanału technologicznego - montaż rur i studni.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: