/ Postęp robót 08.08 -14.08.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny, 
 • Nadzór Saperski. 

Branża drogowa

 • drogi poprzeczne:
  • wykonanie warstwy podbudowy betonowej C16/20 – 28 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywa C90/3 - 15 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr 3cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17cm na posadowionej na zaprawie cementowej o gr 3cm,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • montaż barier drogowych,
  • ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej,
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki A,B,C,D,G),
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki U),
 • PRZEPUSTY POD DROGĄ – ŻELBETOWE:
  • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
  • przepusty – wykonanie ławy fundamentowej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm zagęszczona do Is=0.98,
  • przepusty – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • przepusty – montaż geosiatki,
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.
 • PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI – HDPE:
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.
 • ZARUROWANIE ROWÓW:
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną,
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną, 
 • miejsca obsługi podróżnych:
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr 3 cm.

Pozostałe branże:

 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – budynek sanitariatów – montaż zabudowy z płyt kartonowo – gipsowych, układanie styropapy, budynek sanitariatów – instalacje – montaż urządzeń sanitarnych, montaż instalacji elektrycznej, fotowoltaicznej i wentylacji,
  • MOP Obroki III Wschód Lewy – budynek sanitariatów – montaż zabudowy z płyt kartonowo – gipsowych, układanie styropapy, budynek sanitariatów – instalacje – montaż urządzeń sanitarnych, montaż instalacji elektrycznej, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP RUDNIK A Wschód Lewy – budynek sanitariatów – prace przygotowawcze do układania płytek, zakończenie prac tynkarskich, układanie styropapy, przygotowywanie pod montaż zabudowy z płyt kartonowo – gipsowych, budynek sanitariatów – instalacje - montaż konstrukcji wsporczej pod urządzenia sanitarne, wykonywanie instalacji elektrycznej,
  • MOP RUDNIK B Zachód Prawy – budynek sanitariatów – zakończenie tynkowania, wykonywanie izolacji stropu i układanie styropapy, budynek sanitariatów – instalacje - wykonywanie instalacji elektrycznej, montaż korytek odwodnieniowych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: