/ Postęp robót 15.08 -21.08.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny, 
 • Nadzór Saperski. 

Branża drogowa

 • drogi poprzeczne:
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej,
  • wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego,
 • PRZEPUSTY POD DROGĄ – ŻELBETOWE:
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.
 • ZARUROWANIE ROWÓW:
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm,
  • wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej spoiwem hydraulicznym C5/6 – 15 cm (wyspa przejezdna),
  • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17cm na posadowionej na zaprawie cementowej o gr. 3cm,
  • umocnienie rowów darniną od 3 % do 6 %,
  • umocnienie rowów el. betonowymi (płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm),
  • ułożenie krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (najazdowy),
 • miejsca obsługi podróżnych:
  • ułożenie warstwy ścieralnej, mieszanka SMA 11 PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm (KR5)
  • wykonanie oznakowania poziomego profilowanego lub strukturalnego,
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki A, B, C, D, G).

Branża kanalizacja deszczowa: budowa kanalizacji deszczowej:

 • zlewnia kanału MOP OBROKI II w km 18+028
 • zlewnia kanału MOP OBROKI III w km 18+290

Pozostałe branże:

 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – budynek sanitariatów – montaż zabudowy z płyt kartonowo – gipsowych, układanie styropapy, przygotowanie pod układanie płytek, rozpoczęcie montażu szyb w stolarce, budynek sanitariatów – instalacje – montaż urządzeń sanitarnych, montaż instalacji elektrycznej, fotowoltaicznej i wentylacji,
  • MOP Obroki III Wschód Lewy – budynek sanitariatów – montaż zabudowy z płyt kartonowo – gipsowych, układanie styropapy, przygotowanie pod układanie płytek, rozpoczęcie montażu szyb w stolarce, budynek sanitariatów – instalacje – montaż urządzeń sanitarnych, montaż instalacji elektrycznej, fotowoltaicznej i wentylacji,
  • MOP RUDNIK A Wschód Lewy – budynek sanitariatów – układanie płytek, układanie styropapy, rozpoczęcie montażu szyb w stolarce, budynek sanitariatów – instalacje - montaż urządzeń sanitarnych, wykonywanie instalacji elektrycznej,
  • MOP RUDNIK B Zachód Prawy – budynek sanitariatów – montaż konstrukcji wsporczych pod płyty kartonowo – gipsowe, wykonywanie izolacji stropu i układanie styropapy, budynek sanitariatów – instalacje - montaż urządzeń sanitarnych, wykonywanie instalacji wodociągowej i elektrycznej.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: