/ Postęp robót 22.08 -28.08.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny, 
 • Nadzór Saperski. 

Branża drogowa

 • trasa główna:
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • wykonanie ścieku drogowego "trójkątnego" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm – S2.
 • drogi poprzeczne:
  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywa C90/3 - 15 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 6 cm,
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki E, F, T),
  • montaż słupków prowadzących i krawędziowych, tablic prowadzących, rozdzielających i kierujących oraz znaków kilometrowych i hektometrowych,
 • PRZEPUSTY POD DROGĄ – ŻELBETOWE:
  • wykonanie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • wykonanie przepustów – geosiatka.
 • PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE:
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD21, DD29, DD31, DD32, DD33, DD15, DDD35, DD37, DD39),
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15cm,
  • ułożenie krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (najazdowy),
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej,
  • wykonanie oznakowania pionowe (znaki E, F, T),
  • montaż słupków prowadzących i krawędziowych, tablic prowadzących, rozdzielających i kierujących oraz znaków kilometrowych i hektometrowych,
 • miejsca obsługi podróżnych:
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15cm (chodnik, zjazdy),
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki A, B, C, D, G),
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki E, F, T),
  • montaż słupków prowadzących i krawędziowych, tablic prowadzących, rozdzielających i kierujących oraz znaków kilometrowych i hektometrowych.

Pozostałe branże:

 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – budynek sanitariatów – montaż zabudowy z płyt kartonowo – gipsowych, układanie płytek, montaż stolarki wewnętrznej i przeszkleń, wykonywanie elewacji zewnętrznej, układanie izolacji na styropapie, budynek sanitariatów – instalacje – montaż instalacji elektrycznej, sanitarnej i gazowej oraz wentylacji,
  • MOP Obroki III Wschód Lewy – budynek sanitariatów – montaż zabudowy z płyt kartonowo – gipsowych, układanie płytek, montaż stolarki wewnętrznej i przeszkleń, wykonywanie elewacji zewnętrznej, układanie izolacji na styropapie, budynek sanitariatów – instalacje – montaż instalacji elektrycznej, sanitarnej i gazowej oraz wentylacji,
  • MOP RUDNIK A Wschód Lewy – budynek sanitariatów – montaż styropapy i izolacji, montaż konstrukcji wsporczych pod płyty kartonowo – gipsowe oraz montaż płyt, montaż stolarki wewnętrznej i przeszkleń, budynek sanitariatów – instalacje - montaż urządzeń sanitarnych i odwodnień liniowych, montaż instalacji elektrycznej i wentylacji,
  • MOP RUDNIK B Zachód Prawy – budynek sanitariatów – montaż styropapy i izolacji, montaż konstrukcji wsporczych pod płyty kartonowo – gipsowe oraz montaż płyt, montaż stolarki wewnętrznej i przeszkleń, montaż elewacji zewnętrznej, budynek sanitariatów – instalacje - montaż urządzeń sanitarnych i odwodnieni liniowych, montaż instalacji elektrycznej.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: