/ Postęp robót 05.09 -11.09.2022 r.

Branża drogowa

 • miejsca obsługi podróżnych:
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • montaż krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.

Branża kanalizacja deszczowa: budowa kanalizacji deszczowej

 • zlewnia MOP OBROKI II w km 18+028 – budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału – regulacja wysokościowa, czyszczenie studni i zbiorników.

Pozostałe branże:

 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – budynek sanitariatów – układanie płytek, montaż stolarki wewnętrznej i przeszkleń, wykonywanie elewacji zewnętrznej, budynek sanitariatów – instalacje – montaż urządzeń sanitarnych i wentylacji,  próba szczelności instalacji gazowej,
  • MOP Obroki III Wschód Lewy – budynek sanitariatów – układanie płytek, montaż stolarki wewnętrznej i przeszkleń, wykonywanie elewacji zewnętrznej, budynek sanitariatów – instalacje – montaż urządzeń sanitarnych i wentylacji,  próba szczelności instalacji gazowej,
  • MOP RUDNIK A Wschód Lewy – budynek sanitariatów – montaż izolacji na styropapie, montaż płyt kartonowo – gipsowych i układanie płytek, montaż stolarki wewnętrznej i przeszkleń, montaż obróbek blacharskich, budynek sanitariatów – instalacje - montaż urządzeń sanitarnych i instalacji wentylacji, montaż instalacji wodociągowej,
  • MOP RUDNIK B Zachód Prawy – budynek sanitariatów – montaż izolacji na styropapie, montaż płyt kartonowo – gipsowych i układanie płytek, montaż stolarki wewnętrznej i przeszkleń, montaż obróbek blacharskich, budynek sanitariatów – instalacje - montaż urządzeń sanitarnych i instalacji wentylacji, montaż instalacji wodociągowej.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: