/ Postęp robót 12.09 -18.09.2022 r.

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Dokumenty Wykonawcy:
  • sporządzenie mapy inwentaryzacji powykonawczej.

Branża drogowa

 • miejsca obsługi podróżnych:
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • montaż krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.

Pozostałe branże:

 • Branża zieleń: humusowanie i obsianie powierzchni między drogami mieszanką traw, nasadzenia drzew, pnączy, krzewów.
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – budynek sanitariatów – układanie płytek, montaż stolarki wewnętrznej i przeszkleń, wykonywanie elewacji zewnętrznej, wykonanie wylewki wyrównującej pod wykładzinę winylową, budynek sanitariatów – instalacje – montaż urządzeń sanitarnych i wentylacji, montaż kotła c.o., montaż elementów oświetlenia,
  • MOP Obroki III Wschód Lewy – budynek sanitariatów – układanie płytek, montaż stolarki wewnętrznej i przeszkleń, wykonywanie elewacji zewnętrznej, wykonanie wylewki wyrównującej pod wykładzinę winylową, budynek sanitariatów – instalacje – montaż urządzeń sanitarnych i wentylacji,  montaż kotła c.o., montaż elementów oświetlenia,
  • MOP RUDNIK A Wschód Lewy – budynek sanitariatów – układanie płytek, montaż stolarki wewnętrznej i przeszkleń, wykonywanie elewacji zewnętrznej, wykonanie wylewki wyrównującej pod wykładzinę winylową, wykonywanie izolacji z papy bitumicznej, budynek sanitariatów – instalacje - montaż instalacji wentylacji, montaż elementów oświetlenia, montaż konstrukcji pod urządzenia sanitarne, montaż klap zwrotnych na wylotach zbiorników,
  • MOP RUDNIK B Zachód Prawy – budynek sanitariatów – układanie płytek, montaż stolarki wewnętrznej i przeszkleń, wykonywanie elewacji zewnętrznej, wykonanie wylewki wyrównującej pod wykładzinę winylową, wykonywanie izolacji z papy bitumicznej, budynek sanitariatów – instalacje - montaż instalacji wentylacji, montaż elementów oświetlenia, montaż konstrukcji pod urządzenia sanitarne, montaż klap zwrotnych na wylotach zbiorników.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: