/ Postęp robót 19.09 -25.09.2022 r.

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Dokumenty Wykonawcy:
  • sporządzenie powykonawczego projektu organizacji ruchu,
  • sporządzenie mapy inwentaryzacji powykonawczej,
  • sporządzenie dokumentacji systemu zarządzania ruchem.

Branża drogowa

 • drogi poprzeczne:
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki U).
 • miejsca obsługi podróżnych:
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • montaż krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.

Pozostałe branże:

 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – budynek sanitariatów – rozpoczęcie montażu wykładziny winylowej, wykonywanie elewacji zewnętrznej, montaż sufitu podwieszanego, malowanie ścian pomieszczeń technicznych, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie białego montażu,
  • MOP Obroki III Wschód Lewy – budynek sanitariatów – układanie płytek, układanie papy na stropie, wykonywanie elewacji zewnętrznej, budynek sanitariatów – instalacje – montaż urządzeń sanitarnych i wentylacji, montaż elementów oświetlenia,
  • MOP RUDNIK A Wschód Lewy – budynek sanitariatów – układanie płytek, wykonywanie elewacji zewnętrznej, wykonanie wylewki wyrównującej pod wykładzinę winylową, wykonywanie izolacji z papy bitumicznej, malowanie ścian pomieszczeń technicznych, montaż sufitu podwieszanego, budynek sanitariatów – instalacje - wykonywanie sieci sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych, montaż urządzeń sanitarnych,
  • MOP RUDNIK B Zachód Prawy – budynek sanitariatów – układanie płytek, wykonywanie elewacji zewnętrznej, wykonanie wylewki wyrównującej pod wykładzinę winylową, wykonywanie izolacji z papy bitumicznej, malowanie ścian pomieszczeń technicznych, montaż sufitu podwieszanego, budynek sanitariatów – instalacje - wykonywanie sieci sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych, montaż urządzeń sanitarnych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: