/ Postęp robót 10.10 - 16.10.2022 r.

Branża drogowa

 • DOKUMENTY WYKONAWCY - Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji,  specyfikacje techniczne:
  • sporządzanie dokumentacji powykonawczej,
  • sporządzanie mapy inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostałe branże:

 • Branża zieleń - nasadzenia drzew, pnączy, krzewów,
 • Rozbiórki obiektów kubaturowych - wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko.
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – budynek sanitariatów – wykonywanie elewacji zewnętrznej, montaż obróbek blacharskich, wykonywanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem opaski brukarskiej wkoło budynku, szpachlowanie i wykonywanie gładzi na  ścianach pomieszczeń technicznych, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie białego montażu, wykonanie instalacji wodociągowej, wentylacji i elektrycznej,
  • MOP Obroki III Wschód Lewy – budynek sanitariatów – wykonywanie elewacji zewnętrznej, montaż obróbek blacharskich, wykonywanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem opaski brukarskiej wkoło budynku, szpachlowanie i wykonywanie gładzi na  ścianach pomieszczeń technicznych, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie białego montażu, wykonanie instalacji wodociągowej, wentylacji i elektrycznej,
  • MOP RUDNIK A Wschód Lewy – budynek sanitariatów – wykonywanie robót wykończeniowych elewacji zewnętrznej, wykonywanie obróbek blacharskich, wykonanie opaski i układanie kostki brukarskiej, wykonanie wylewki na matach grzewczych, budynek sanitariatów – instalacje - montaż urządzeń sanitarnych i wentylacji, montaż elementów oświetlenia,
  • MOP RUDNIK B Zachód Prawy – budynek sanitariatów – wykonywanie robót wykończeniowych elewacji zewnętrznej, wykonywanie obróbek blacharskich, wykonanie opaski i układanie kostki brukarskiej, wykonanie wylewki na matach grzewczych, budynek sanitariatów – instalacje - montaż urządzeń sanitarnych i wentylacji, montaż elementów oświetlenia.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: