/ Postęp robót 17.10 - 23.10.2022 r.

Branża drogowa

 • DOKUMENTY WYKONAWCY - Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji,  specyfikacje techniczne:
  • sporządzanie dokumentacji powykonawczej,
  • sporządzanie mapy inwentaryzacji powykonawczej.
 • MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH (MOP OBROKI KAT.II (prawy), MOP OBROKI KAT.III (lewy), MOP RUDNIK KAT.I (prawy), MOP RUDNIK KAT.I (lewy)):
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • montaż krawężników granitowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej,
  • wykonanie oznakowania poziomego profilowanego lub strukturalnego,
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki A, B, C, D, G).
 • Branża Elektroenergetyczna:
  • Zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego: wykonanie zasilania obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego – przestawienie lamp kolidujących z wjazdem do zbiorników p.poż.,
  • Budowa oświetlenia drogowego: budowa oświetlenia drogowego – przestawienie lamp kolidujących z wjazdem do zbiorników p.poż.

Pozostałe branże:

 • Branża zieleń - nasadzenia drzew, pnączy, krzewów,
 • System Zarządzania Ruchem - prace przygotowawcze do podłączenia zasilania i uruchomienia urządzeń,
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – budynek sanitariatów – wykonywanie elewacji zewnętrznej, montaż obróbek blacharskich, wykonywanie opaski brukarskiej wkoło budynku, tapetowanie ścian pomieszczeń technicznych, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie białego montażu,
  • MOP Obroki III Wschód Lewy – budynek sanitariatów – wykonywanie elewacji zewnętrznej, montaż obróbek blacharskich, wykonywanie opaski brukarskiej wkoło budynku, tapetowanie ścian pomieszczeń technicznych, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie białego montażu,
  • MOP RUDNIK A Wschód Lewy – budynek sanitariatów – wykonywanie robót wykończeniowych elewacji zewnętrznej, wykonywanie obróbek blacharskich, wykonanie opaski i układanie kostki brukarskiej, montaż wykładziny winylowej, montaż drabin, budynek sanitariatów – instalacje - montaż urządzeń sanitarnych i wentylacji, montaż elementów oświetlenia,
  • MOP RUDNIK B Zachód Prawy – budynek sanitariatów – wykonywanie robót wykończeniowych elewacji zewnętrznej, wykonywanie obróbek blacharskich, wykonanie opaski i układanie kostki brukarskiej, montaż wykładziny winylowej, montaż drabin, budynek sanitariatów – instalacje - montaż urządzeń sanitarnych i wentylacji, montaż elementów oświetlenia.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: