/ Postęp robót 24.10 - 30.10.2022 r.

Branża drogowa

 • DOKUMENTY WYKONAWCY - Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji,  specyfikacje techniczne:
  • sporządzanie dokumentacji powykonawczej,
  • sporządzanie mapy inwentaryzacji powykonawczej.
 • MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH (MOP OBROKI KAT.II (prawy), MOP OBROKI KAT.III (lewy), MOP RUDNIK KAT.I (prawy), MOP RUDNIK KAT.I (lewy)):
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • montaż krawężników granitowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej,
  • wykonanie oznakowania poziomego profilowanego lub strukturalnego,
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki A, B, C, D, G).
 • Branża Kanalizacja Sanitarna:
  • Kolizja nr 1/K-MOP Obroki II w km 18+330 - montaż urządzeń oczyszczalni ścieków oraz ich rozruch, 
  • Kolizja nr 1/K-MOP Obroki III w km 18+330 - montaż urządzeń oczyszczalni ścieków oraz ich rozruch, 
  • Kolizja nr 1/K-MOP Rudnik A w km 29+635 - montaż urządzeń oczyszczalni ścieków oraz ich rozruch, 
  • Kolizja nr 1/K-MOP Rudnik B w km 29+834 - montaż urządzeń oczyszczalni ścieków oraz ich rozruch.

Pozostałe branże:

 • Branża zieleń - nasadzenia drzew, pnączy, krzewów,
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – budynek sanitariatów – wykonywanie elewacji zewnętrznej, montaż obróbek blacharskich, wykonywanie opaski brukarskiej wkoło budynku, tapetowanie ścian pomieszczeń technicznych, montaż drabin zewnętrznych, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie białego montażu, sprawdzanie poprawności wykonanych obwodów na zasilaniu docelowym,
  • MOP Obroki III Wschód Lewy – budynek sanitariatów – wykonywanie elewacji zewnętrznej, montaż obróbek blacharskich, wykonywanie opaski brukarskiej wkoło budynku, tapetowanie ścian pomieszczeń technicznych, montaż drabin zewnętrznych, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie białego montażu, sprawdzanie poprawności wykonanych obwodów na zasilaniu docelowym,
  • MOP RUDNIK A Wschód Lewy – budynek sanitariatów – wykonywanie elewacji zewnętrznej, montaż obróbek blacharskich, wykonywanie opaski brukarskiej wkoło budynku, tapetowanie ścian pomieszczeń technicznych, montaż drabin zewnętrznych, budynek sanitariatów – instalacje - wykonywanie białego montażu,
  • MOP RUDNIK B Zachód Prawy – budynek sanitariatów – wykonywanie elewacji zewnętrznej, montaż obróbek blacharskich, wykonywanie opaski brukarskiej wkoło budynku, tapetowanie ścian pomieszczeń technicznych, montaż drabin zewnętrznych, budynek sanitariatów – instalacje - wykonywanie białego montażu.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: