/ Postęp robót 06.12 - 12.12.2021 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • BARIERY DROGOWE – montaż barier drogowych,
   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, montaż bram, montaż furtek,

Branża mostowa

 • Obiekt PZDd14: montaż taśm dylatacyjnych,
 • Obiekt WD17: wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WD19: wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WD20: wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt MS21: wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym - przyczółki, wykonanie schodów roboczych z balustradą, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WD23: wykonanie dylatacji pełnych, wykonanie dylatacji pozornych na zewnętrznych powierzchniach betonu chodników i gzymsów, wykonanie drenów kompozytowych z grysu - drenaż w linii odwodnienia, montaż rury osłonowej kolektora za przyczółkiem fi 315mm, montaż barier ochronnych z poręczą parametry H2,
 • Obiekt WS24: wykonanie schodów roboczych z balustradą, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych, montaż obrzeży betonowych 8 cm,
 • Obiekt WD25: wykonanie schodów roboczych z balustradą,
 • Obiekt PZDd26: montaż osłon olśnieniowych h=2,4 m.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD11, KD12, KD13, KD14, KD15, KD16, KD17, KD18, KD19, KD20, KD22, MOP OBROKI III, 
 • przebudowa kolizj sanitarnych - kolizja nr 1/K-MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP Rudnika A, MOP Rudnik B,
 • zbiorniki retencyjne: układanie płyt ażurowych zbiornik ZB14b, wykonywanie profilowania dna i skarp, prace odwodnieniowe zbiornik ZB21, wykonywanie prac porządkowych i pompowanie wody zbiornik ZB9_1, ZB9, ZB10ab, ZB13a, ZB13b, ZB14a, ZB19, ZB20a, ZB22ab.

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego: wykonanie zasilania dla pompowni wód deszczowych,
 • budowa oświetlenia drogowego - wykonanie oświetlenia na MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP Rudnik A, MOP Rudnik B, montaż słupów oświetleniowych na Trasie Głównej.

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny: budowa kanału technologicznego - MOP Obroki II i Obroki III - kanał KTP2.

Pozostałe branże

 • Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe: montaż wypełnień na Trasie Głównej,
 • Budynki i mała architektura na MOP - MOP Obroki II, MOP Rudnik A – budynek sanitariatów – prace przygotowawcze,
 • System Zarządzania Ruchem - prace przygotowawcze na Trasie Głównej.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: