/ Postęp robót 13.12 - 19.12.2021 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • wykonanie uszczelnienia rowów geomembraną,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • BARIERY DROGOWE – montaż barier drogowych,
   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, montaż bram, montaż furtek,

Branża mostowa

 • Obiekt WD15: montaż rur o średnicy 200 mm - kolektor zbiorczy odwodnienia do studni z PP, montaż rur o średnicy 50 mm - kolektor zbiorczy sączków z PP,
 • Obiekt WS16: montaż rur o średnicy 200 mm - kolektor zbiorczy odwodnienia do studni z PP,
 • Obiekt WD17: montaż barier ochronnych z poręczą parametry H2, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WS20: wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt MS21: wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WS24: wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych, montaż obrzeży betonowych 8 cm,
 • Obiekt WD25: wykonanie schodów roboczych z balustradą, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych, montaż obrzeży betonowych 8 cm.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD11, KD12, KD13, KD14, KD15, KD16, KD17, KD18, KD19, KD20, KD22, MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP Rudnik A, MOP Rudnik B.
 • zbiorniki retencyjne: wykonywanie profilowania dna i pompowanie wody zbiornik ZB20b, układanie płyt ażurowych zbiornik ZB14b, wykonywanie prac porządkowych i pompowanie wody zbiornik ZB9, ZB10ab, ZB13a, ZB13b, ZB14a, ZB19, ZB21, ZB22ab.
 • budowa kanalizacji sanitarnej: kolizja nr 1/K-MOP Rudnik A, MOP Rudnik B. 

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego: wykonanie zasilania dla pompowni wód deszczowych,
 • budowa oświetlenia drogowego - wykonanie oświetlenia na MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP Rudnik A, MOP Rudnik B, montaż słupów oświetleniowych na Trasie Głównej.

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny: budowa kanału technologicznego - MOP Obroki II i Obroki III - kanał KTP2.

Pozostałe branże

 • Branża zieleń – wykonanie humusowania i obsiania powierzchni między drogami mieszanką traw,
 • Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe: montaż wypełnień na Trasie Głównej,
 • Budynki i mała architektura na MOP - MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP Rudnik A, MOP Rudnik B – budynek sanitariatów – prace przygotowawcze,
 • System Zarządzania Ruchem - montaż konstrukcji wsporczych i tablic na Trasie Głównej i na Węźle Wilkołaz.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: