/ Postęp robót 24.01 - 30.01.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • BARIERY DROGOWE – montaż barier drogowych,
   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, montaż bram, montaż furtek,

Branża mostowa

 • Obiekt WD17: montaż rur o średnicy 50 mm - kolektor zbiorczy sączków z PP, montaż barier ochronnych z poręczą parametry H2,
 • Obiekt WD19: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, montaż obrzeży betonowych 8 cm,
 • Obiekt WS20: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, montaż rur o średnicy 50 mm - kolektor zbiorczy sączków z PP, montaż balustrady szczeblinkowej, montaż obrzeży betonowych 8 cm,
 • Obiekt MS21: wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym - przyczółki, montaż rur o średnicy 250 mm - kolektor zbiorczy odwodnienia do studni z PP, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych, montaż obrzeży betonowych 8 cm,
 • Obiekt WS22: przygotowanie i montaż zbrojenia, wykonanie schodów roboczych z balustradą,
 • Obiekt WD23: wykonanie schodów roboczych z balustradą, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WD24: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych, montaż obrzeży betonowych 8 cm,
 • Obiekt PZDd26: montaż balustrady szczeblinkowej, montaż osłon przeciwolśnieniowych h=2,4 m.

Przepusty

 • Przepust PZM-9: ułożenie przepustów z blachy falistej spiralnie karbowanej w gruncie rodzimym.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD12, KD15, KD16, KD18, KD19, KD22, MOP OBROKI II, MOP OBROKI III, MOP RUDNIK A, MOP RUDNIK B,
 • zbiorniki retencyjne: układanie geokraty zbiornik ZB17.

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego: wykonanie zasilania na MOP Obroki III,
 • budowa oświetlenia drogowego - montaż opraw oświetleniowych na Trasie Głównej, Węźle i drogach poprzecznych.

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny: budowa kanału technologicznego - MOP Obroki II i Obroki III - kanał KTP2.

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - montaż wypełnień na Trasie Głównej,
 • branża zieleń – wykonanie humusowania powierzchni między drogami mieszanką traw, 
 • budynki i mała architektura na MOP - MOP Obroki II i MOP Obroki III – budynek sanitariatów – prace przygotowawcze.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: