/ Postęp robót 31.01 - 06.02.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • BARIERY DROGOWE – montaż barier drogowych,
   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, bram, furtek,
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • PRZEPUSTY POD DROGĄ - ŻELBETOWE:

   • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
   • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
   • ułożenie przepustów – geosiatka,

   PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE:

   • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
   • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów.
 • Pas technologiczny:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm.

Branża mostowa

 • Obiekt MS21: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WS22: wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym - stożki, wykonanie schodów roboczych z balustradą, montaż obrzeży betonowych 8 cm,
 • Obiekt WD23: wykonanie schodów roboczych z balustradą, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WD25: montaż rur o średnicy 50 mm - kolektor zbiorczy sączków z PP.

Przepusty

 • PZM-12: wykonanie podwaliny żelbetowej C20/25 (B25), wykonanie schodów skarpowych.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD19, KD22, MOP OBROKI II, MOP OBROKI III, MOP RUDNIK A, MOP RUDNIK B,  
 • zbiorniki retencyjne: humusowanie zbiornik ZB17, prace porządkowe zbiornik ZB9_1, ZB10ab, ZB13a, ZB13b, ZB14a, ZB17, ZB19, ZB20b, ZB22ab.

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - wykonanie zasilania na MOP Obroki III oraz SP1.10,
 • budowa oświetlenia drogowego - montaż opraw oświetleniowych na Trasie Głównej, Węźle i drogach poprzecznych.

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego na MOP Obroki II i MOP Obroki III - kanał KTP2.

Pozostałe branże

 • Branża zieleń – wykonanie humusowania i obsiania powierzchni między drogami mieszanką traw,
 • Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe: montaż drzwi na Trasie Głównej,
 • Budynki i mała architektura na MOP - MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP RUDNIK A – budynek sanitariatów – wykonywanie ścian konstrukcyjnych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: