/ Postęp robót 07.02 - 13.02.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • BARIERY DROGOWE – montaż barier drogowych,
   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, bram, furtek,
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,

Branża mostowa

 • Obiekt PZDd14: montaż osłon przeciwolśnieniowych h=2,4 m,
 • Obiekt MS21: wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym - przyczółki, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WS22: montaż rur o średnicy 250 mm - kolektor zbiorczy odwodnienia do studni z PP, montaż rur o średnicy 50mm - kolektor zbiorczy sączków z PP, montaż rur spustowych o średnicy 200 mm, wykonanie schodów roboczych z balustradą, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych, montaż obrzeży betonowych 8cm,
 • Obiekt WD23: wykonanie kolektora zbiorczego odwodnienia obiektu, montaż rur o średnicy 50mm - kolektor zbiorczy sączków z PP, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych.

Przepusty

 • PZM-12wykonanie przepustów z blachy falistej spiralnie karbowanej na gruncie rodzimym, wykonanie umocnienia wylotów, montaż geosiatki propylenowa dwukierunkowa Fdmin 30kN/m,
 • PZM-13: wykonanie podwaliny żelbetowej C20/25 (B25), wykonanie schodów skarpowych.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD22, MOP OBROKI II, MOP OBROKI III, MOP RUDNIK A, MOP RUDNIK B,  
 • zbiorniki retencyjne: prace porządkowe zbiornik ZB14a, roboty ziemne zbiornik ZB16, prace wykończeniowe zbiornik ZB17.

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego - montaż opraw i szaf oświetleniowych na Trasie Głównej, Węźle i drogach poprzecznych.

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego na MOP Obroki II i MOP Obroki III - kanał KTP2.

Pozostałe branże

 • Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe: montaż drzwi na Trasie Głównej,
 • Budynki i mała architektura na MOP - MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP RUDNIK A – budynek sanitariatów – wykonywanie ścian konstrukcyjnych oraz instalacji sanitarnych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: