/ Postęp robót 14.02 - 20.02.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • BARIERY DROGOWE – montaż barier drogowych,
   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, bram, furtek,
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
 • MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH (MOP OBROKI KAT.II (prawy), MOP OBROKI KAT.III (lewy), MOP RUDNIK KAT.I (prawy), MOP RUDNIK KAT.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznymi C5/6 – 15 cm,
  • wykonanie montażu krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Branża mostowa

 • Obiekt KD16a: wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt MS21: montaż rur o średnicy 250 mm - kolektor zbiorczy odwodnienia do studni z PP, montaż balustrady szczeblinkowej, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WS22: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych, wykonanie montażu obrzeży betonowych 8 cm.

Przepusty

 • P1: wykonanie schodów skarpowych,
 • PZM-15: wykonanie schodów skarpowych.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD22, MOP OBROKI II, MOP OBROKI III, MOP RUDNIK A, MOP RUDNIK B,  
 • zbiorniki retencyjne: roboty ziemne - wykop, profilowanie dna i skarp zbiornik ZB16, pompowanie wody zbiornik ZB10ab oraz ZB13a.

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego - montaż opraw i szaf oświetleniowych na Trasie Głównej, Węźle i drogach poprzecznych.

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego na MOP Obroki II i MOP Obroki III, MOP Rudnik A, MOP Rudnik B - kanał KTP2.

Pozostałe branże

 • Branża zieleń: humusowanie i obsianie powierzchni między drogami mieszanką traw,
 • Budynki i mała architektura na MOP - MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP RUDNIK A, MOP Rudnik B – budynek sanitariatów – wykonywanie ścian konstrukcyjnych oraz instalacji sanitarnych,
 • System Zarządzania Ruchem: prace przygotowawcze na Trasie Głównej.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: