/ Postęp robót 21.02 - 27.02.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • BARIERY DROGOWE – montaż barier drogowych,
   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, bram, furtek,

   INNE ROBOTY - SCHODY SKARPOWE:

   • wykonanie schodów betonowych przy telematyce,
   • wykonanie schodów betonowych przy przepustach. 
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie nasypów,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznymi C5/6 – 15 cm,
  • wykonanie montażu krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Branża mostowa

 • Obiekt KD16a: wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WD17: wykonanie schodów roboczych z balustradą, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WS22: montaż rury spustowej o średnicy 200 mm,
 • Obiekt WD23: montaż obrzeży betonowych 8cm,
 • Obiekt PZDd26: przygotowanie i montaż zbrojenia, betonowanie - podwaliny stożków C30/37 (B35), montaż osłon przeciwolśnieniowych h=2,4 m, montaż rur osłonowych fi z wieszakami, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych.

Przepusty

 • Przepust PZM-12: wykonanie przepustów z blachy falistej spiralnie karbowanej w gruncie rodzimym,
 • Przepust PZM-15: wykonanie schodów skarpowych, wykonanie umocnienia wylotów.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: MOP OBROKI II, MOP OBROKI III, MOP RUDNIK A, MOP RUDNIK B,  
 • zbiorniki retencyjne: układanie ażurów zbiornik ZB16, prace wykończeniowe zbiornik ZB17, pompowanie wody i prace ziemne zbiornik ZB20b, roboty wykończeniowe i pompowanie wody zbiornik ZB9_1, ZB9, ZB12, ZB13a, ZB13b, ZB14a, ZB19, ZB20a, ZB22ab.

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego - montaż opraw i szaf oświetleniowych na Trasie Głównej, Węźle i drogach poprzecznych. 

Pozostałe branże

 • Branża zieleń: humusowanie i obsianie powierzchni między drogami mieszanką traw,
 • Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe: montaż przeszkleń i drzwi oraz prace wykończeniowe na Trasie Głównej,
 • System Zarządzania Ruchem: prace przygotowawcze na Trasie Głównej.
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II – budynek sanitariatów – wykonywanie ścian konstrukcyjnych oraz instalacji sanitarnych, przygotowywanie pod szalowanie stropu,
  • MOP Obroki III – budynek sanitariatów – wykonywanie ścian konstrukcyjnych oraz instalacji sanitarnych, przygotowywanie pod szalowanie stropu,
  • MOP RUDNIK A – budynek sanitariatów – wykonywanie ścian konstrukcyjnych oraz instalacji sanitarnych,
  • MOP Rudnik B – budynek sanitariatów – wykonywanie ścian konstrukcyjnych oraz instalacji sanitarnych, przygotowywanie pod szalowanie stropu.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: