/ Postęp robót 02.05 - 08.05.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (S1, S2, S3),
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. pasa rozdziału i pow. płaskich,
  • wykonanie umocnienia rowów darniną od 3 % do 6 %,
  • wykonanie uszczelnienia rowów geomembraną,

   OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE):

   • montaż ogrodzenia, bram i furtek.

   INNE ROBOTY - SCHODY SKARPOWE:

   • wykonanie schodów betonowych przy telematyce,
   • montaż barierek na schodach przy telematyce,
   • wykonanie schodów betonowych przy wyjściach awaryjnych z ekranów akustycznych,
   • wykonanie schodów betonowych przy przepustach.

   STAŁA ORGANIZACJA RUCHU:

   • PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE – montaż punktowych elementów odblaskowych.
 • drogi poprzeczne:
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 6 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy.
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
  • wykonanie umocnienia rowów el. betonowymi (płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm).
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw pow. płaskich, pow. rezerwy terenu na MOPach, poboczy.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - budowa kanalizacji deszczowej: próby rozruchowe i obciążeniowe pompowni,
 • zbiorniki retencyjne: układanie ażurów i prace wykończeniowe zbiornik ZB20b.

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego - próby oświetlenia, roboty wykończeniowe, 
 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego - montaż liczników oraz badania instalacji. 

Pozostałe branże

 • Branża zieleń: humusowanie i obsianie powierzchni między drogami mieszanką traw, nasadzenia drzew, pnączy, krzewów, 
 • System Zarządzania Ruchem: prace przygotowawcze na Trasie Głównej,
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II – budynek sanitariatów – montaż izolacji stropu, budynek sanitariatów – instalacje -  wykonanie instalacji elektrycznej,
  • MOP Obroki III – budynek sanitariatów – montaż izolacji stropu, budynek sanitariatów – instalacje -  wykonanie instalacji elektrycznej,
  • MOP RUDNIK A – budynek sanitariatów – montaż stolarki, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie otworów wentylacyjnych,
  • MOP RUDNIK B – budynek sanitariatów – montaż stolarki, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie otworów wentylacyjnych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: