/ Postęp robót 04.07 - 10.07.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny, 

Branża drogowa

 • drogi poprzeczne:
  • wykonanie wykonanie GWN,
  • montaż odwodniających korytek betonowych,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 22cm,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 33cm - (G2, G3, G4),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 31cm - (G4),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 15 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 12 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 6 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 6 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
  • wykonanie umocnienia rowów darniną od 3 % do 6 %,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki A,B,C,D,G,

   ZARUROWANIE ROWÓW:

   • montaż przepustów rurowych HDPE fi 600,
   • przepusty – wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm,
   • przepusty – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
   • montaż krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d - 20cm - (G2, G3, G4) (wypa przejezdna),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 33cm - (G4) - (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD35 - spoiwo cement),
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (wyspa przejezdna),
  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywa C90/3 - 15 cm (zjazdy indywidualne),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 8 cm - DD13, DD31, DD36 - KR-2,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • wykonanie umocnienia rowów darniną od 3 % do 6 %,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31,5 - grubość 20 cm,

Branża Sanitarna: budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych:

 • Budowa wodociągu na terenie MOP Obroki – budowa i przebudowa wodociągu – wykonanie regulacji i przeprowadzenie prób,
 • Budowa wodociągu na terenie MOP Rudnik – budowa i przebudowa wodociągu – wykonanie regulacji i przeprowadzenie prób,

Branża kanalizacja deszczowa: budowa kanalizacji deszczowej:

 • zlewnia MOP OBROKI II w km 18+028 – budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału – czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej,
 • zlewnia kanału MOP OBROKI III w km 18+290 – budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału – czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej,
 • zlewnia kanału MOP RUDNIK A w km 29+503 – budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału – czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej,
 • zlewnia kanału MOP RUDNIK B w km 29+696 – budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału – czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej.

Pozostałe branże

 • Branża Zieleń: wykonanie humusowania i obsiania powierzchni między drogami mieszanką traw, nasadzenia drzew, pnączy, krzewów,
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – budynek sanitariatów – montaż sieci i instalacji sanitarnych, – wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP Obroki III Wschód Lewy – budynek sanitariatów – montaż sieci i instalacji sanitarnych, – wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP RUDNIK A Wschód Lewy – budynek sanitariatów – montaż sieci i instalacji sanitarnych, – wiata piknikowa  – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP RUDNIK B Zachód Prawy – budynek sanitariatów – montaż sieci i instalacji sanitarnych, – wiata piknikowa  – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: