/ Postęp robót 11.07 - 17.07.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny, 

Branża drogowa

 • drogi poprzeczne:
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
  • wykonanie umocnienia rowów darniną od 3 % do 6 %,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • montaż krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d – 20 cm - (G2, G3, G4) (wypa przejezdna),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 33cm - (G4) - (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD35 - spoiwo cement),
  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywa C90/3 - 15 cm (zjazdy indywidualne),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 8 cm - DD13, DD31, DD36 - KR-2,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31,5 - grubość 20 cm,

Branża kanalizacja deszczowa: budowa kanalizacji deszczowej:

 • DK-19 montaż osadników,
 • Obiekt WD-23 - wykonywanie prac przy odwodnieniu.

Pozostałe branże

 • Branża Zieleń: wykonanie humusowania i obsiania powierzchni między drogami mieszanką traw, 
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – budynek sanitariatów – montaż instalacji ogrzewania podłogowego, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie instalacji elektrycznej, wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP Obroki III Wschód Lewy – budynek sanitariatów – montaż instalacji ogrzewania podłogowego, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie instalacji elektrycznej, wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP RUDNIK A Wschód Lewy – budynek sanitariatów – wykonywanie instalacji elektrycznej, budynek sanitariatów – instalacje - wykonywanie instalacji elektrycznej, wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP RUDNIK B Zachód Prawy – budynek sanitariatów – wykonywanie instalacji elektrycznej, budynek sanitariatów – instalacje - wykonywanie instalacji elektrycznej, wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: