/ Postęp robót 18.07 - 24.07.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny, 

Branża drogowa

 • drogi poprzeczne:
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 – 33 cm - (G4) - (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD35 - spoiwo cement),
  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywa C90/3 - 15 cm (zjazdy indywidualne),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 8 cm - DD13, DD31, DD36 - KR-2,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31,5 - grubość 20 cm,
  • wykonanie montażu barier drogowych,
  • montaż krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki A, B,C, D, G),
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki U),
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki E, F, T).
 • miejsca obsługi podróżnych:
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw pow. Płaskich, pow. Rezerwy terenu na MOPach, poboczy,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • montaż krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • montaż obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej,
  • wykonanie oznakowania poziomego profilowanego lub strukturalnego,
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki A, B, C, D, G),
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki E, F, T),

Branża kanalizacja deszczowa: budowa kanalizacji deszczowej:

 • Zlewnia kanału KD14 w km 22+150 – prace regulacyjne,

Branża wodociągowa: budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych:

 • budowa wodociągu na terenie MOP Obroki - budowa i przebudowa wodociągu,
 • budowa wodociągu na terenie MOP Rudnik - budowa i przebudowa wodociągu.

Pozostałe branże:

 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II Zachód Prawy – budynek sanitariatów – montaż instalacji ogrzewania podłogowego i instalacji wodociągowej, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie instalacji elektrycznej, wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP Obroki III Wschód Lewy – budynek sanitariatów – montaż instalacji ogrzewania podłogowego i instalacji wodociągowej, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie instalacji elektrycznej, wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP RUDNIK A Wschód Lewy – budynek sanitariatów – wykonywanie instalacji elektrycznej, budynek sanitariatów – instalacje - wykonywanie instalacji elektrycznej, wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, montaz ławek i stołów, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych,
  • MOP RUDNIK B Zachód Prawy – budynek sanitariatów – wykonywanie instalacji elektrycznej, wykonywanie ocieplenia stropu, budynek sanitariatów – instalacje - wykonywanie instalacji elektrycznej, wiata piknikowa – montaż wiat piknikowych, montaż ławek i stołów, wiata śmietnikowa – montaż wiat śmietnikowych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: